Vaggeryds kommuns förtroendemannaregister

Gert Jonsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5856681 (bostad)
070-5856681 (mobil)
0370-678136 (arbete)

E-post:
gert.jonsson@vaggeryd.se

Uppdrag (25 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet LEDAMOT 2016-09-01 - 2018-12-31
BUDGETBEREDNINGEN LEDAMOT 2016-09-07 - 2018-12-31
ENERGIBOLAGET OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA 2016-09-01 - 2018-12-31
Entreprenörsregioen - Nätverk REPRESENTANT 2016-09-07 - 2018-12-31
Entreprenörsregionen. Utvecklingsstämma REPRESENTANT 2016-09-01 - 2018-12-31
Föreningen Europakorridoren REPRESENTANT 2016-09-07 - 2018-12-31
FÖRHANDLINGSDELEGATION LEDAMOT 2016-09-07 - 2018-12-31
Integrations- och mångkulturella rådet ORDFÖRANDE 2016-09-01 - 2018-12-31
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB LEDAMOT 2016-09-01 - 2018-12-31
Kommunala Pensionärsrådet REPRESENTANT 2016-09-07 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län Suppleant 2016-09-26 - 2018-12-31
Kommunalrådsgruppen GGVV REPRESENTANT 2016-09-07 - 2018-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE LEDAMOT 2014-10-01 - 2018-09-30
Kommuninvest ekonomisk förening OMBUD 2016-09-01 - 2018-12-31
KOMMUNSTYRELSEN ORDFÖRANDE 2016-09-01 - 2018-12-31
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT ORDFÖRANDE 2016-09-07 - 2018-12-31
Kontaktperson till Räddningstjänsten Kontaktperson 2016-09-07 - 2018-12-31
Lagans Vattenråd OMBUD 2016-09-07 - 2018-12-31
Leader Västra Småland OMBUD 2016-09-26 - 2018-12-31
Parlamentarisk utredningsgrupp ERSÄTTARE 2015-01-01 - 2018-12-31
Skillingaryds skjutfält - samverkansrådet LEDAMOT 2016-09-07 - 2018-12-31
Södra Vätterbygden - Nätverk REPRESENTANT 2016-09-07 - 2018-12-31
Tillgänglighetsrådet REPRESENTANT 2016-09-07 - 2018-12-31
VAGGERYD-SKILLINGARYDS BOSTADS AB OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA 2016-09-01 - 2018-12-31
VAGGERYDS NÄRINGSLIVSRÅD LEDAMOT 2016-09-01 - 2018-12-31