Vaggeryds kommuns förtroendemannaregister

Nämnder, utskott och beredningar (17 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUDGETBEREDNINGEN
ELVERKSSTYRELSEN
FÖRHANDLINGSDELEGATION
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BEREDNING
SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TEKNISKA UTSKOTTET
VALBEREDNING
VALNÄMNDEN
KOMMUNREVISORER