Vaggeryds kommuns förtroendemannaregister

Bolag (3 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
ENERGIBOLAGET
VAGGERYDS NÄRINGSLIVSRÅD
VAGGERYD-SKILLINGARYDS BOSTADS AB